Clienții ratează Auto Wientjes cu 8.8
Asigurarea Carte Verde

Asigurarea Carte Verde

Dacã veþi dori sã conduceþi vehiculul cãtre þara de destinaþie veþi avea nevoie de o asigurare internaþionalã. Asigurarea specialã pentru export este asigurarea tip Carte Verde cu o valabilitate de 15 zile. Asigurarea tip Carte Verde acoperã pagubele produse terþilor pe teritoriul altor þãri.