Clienții ratează Auto Wientjes cu 8.8
Documente vamale

Documente vamale

Vehiculele care sunt exportate cãtre þãri care nu sunt state ale Uniunii Europene trebuie declarate la Vamã înainte de export. Autoritãþile vamale vor elibera un document vamal EX.A. Veþi avea nevoie de acest document dacã intenþionaþi sã livraþi vehiculul sau pentru declaraþia de import în þara de destinaþie sau pentru obþinerea unui certificat EUR.1. Un document vamal ºtampilat de cãtre autoritãþile vamale la o graniþã din afara UE este un document evidenþiator necesar unui vânzãtor pentru a aplica un procent de 0% TVA.