Clienții ratează Auto Wientjes cu 8.8
Doc. pentru export

Doc. pentru export

Autovehiculul achiziþionat va fi înregistrat ca un vehicul pentru export în Registrul Olandez de înregistrare al vehiculelor. Veþi primi o declaraþie de export de la RDW sau un certificat de înregistrare al vehiculului emis de RDW. Documentul va conþine datele dv. personale ºi cele 3 pãrþi ale certificatului de înregistrare al vehiculului prevãzut cu ºtampila “export”. Un numãr de înregistrare pentru export nu este menþionat în declaraþia de export. De aceea trebuie sã transportaþi vehiculul cu o remorcã. În certificatul de înregistrare al vehiculului este menþionat numãrul de înregistrare pentru export. Cu acest numãr de înregistrare vã este permis sã conduceþi automobilul cãtre þara de destinaþie.