Clienții ratează Auto Wientjes cu 8.8
Certificatul de conformitate

Certificatul de conformitate

Pentru obþinerea unui numãr de înregistrare al vehiculului în þara de destinaþie va fi necesar sã arãtaþi un Certificat de conformitate când importaþi vehiculul. Acest certificat menþioneazã detaliile tehnice ale vehiculului, tipul de omologare ºi clasa Euro. În cele mai multe cazuri Cars4export vã poate oferi o copie certificatã a Certificatului de conformitate pentru a urgenta ºi a simplifica importul.

Dacã aveþi întrebãri sau comentarii vã rugãm sã contactaþi Cars4export.
Tel.: +31 (0)55-3231635